Vështrim i përgjithshëm i grupimit të saktësisë së ingranazheve të energjisë së erës

Transmetimi i ingranazheve është mekanizmi më i rëndësishëm për të transmetuar lëvizjen dhe fuqinë në kutitë e shpejtësisë së erës. Performanca e tij e punës, kapaciteti mbajtës, jeta e shërbimit dhe saktësia e punës janë të lidhura ngushtë me cilësinë e transmetimit të ingranazheve. Cilësia e transmetimit të transmetimit të ingranazheve varet kryesisht nga saktësia e prodhimit të ingranazheve dhe saktësia e instalimit të palës së ingranazheve.

Saktësia e transmetimit të ingranazheve në kutitë e shpejtësisë së erës mund të përmblidhet në katër pikat e mëposhtme.

 Saktësia e përcjelljes së lëvizjes

Kërkohet që gabimi maksimal i këndit të ingranazhit brenda një rrotullimi të jetë i kufizuar në një gamë të caktuar për të kontrolluar ndryshimin e raportit të transmetimit midis pjesës së drejtuar dhe pjesës së drejtimit brenda një rrotullimi; gabimi që ndikon në saktësinë e lëvizjes është kryesisht gabimi me periudhë të gjatë, shumica e të cilave janë Gabime të shkaktuara nga ekscentriciteti gjeometrik dhe ekscentriciteti i lëvizjes, kryesisht duke përfshirë daljen radiale, devijimin total kumulativ të lartësisë së dhëmbit dhe devijimin kumulativ të artikujve të inspektimit të hapit të dhëmbëve;

 Stabiliteti i transmetimit

Sigurohuni që raporti i transmetimit të ndryshojë në çdo çast të transmetimit të ingranazheve është i vogël për të zvogëluar dridhjet dhe zhurmën; gabimet që ndikojnë në qetësinë e lëvizjes janë kryesisht gabime të periudhës së shkurtër, gabime me frekuencë të lartë dhe gabime të veglave të zinxhirit të transmetimit të veglave të makinës, kryesisht duke përfshirë devijimet e profilit të dhëmbëve;

 Uniformiteti i shpërndarjes së ngarkesës

Kërkohet që kontakti i sipërfaqes së dhëmbit të jetë i mirë kur lidhni ingranazhin, në mënyrë që të mos shkaktojë përqendrim stresi, i cili do të rrisë veshin e pjesshëm të dhëmbit dhe do të ndikojë në jetën e shërbimit të ingranazhit; gabimi që ndikon në uniformitetin e shpërndarjes së ngarkesës është kryesisht devijimi i spirales;

 Arsyeshmëria e reagimit të kundërt të transmetimit

Kur ingranazhet janë të kyçura, duhet të ketë një hendek të caktuar midis sipërfaqeve të dhëmbëve që nuk punojnë. Shtë e nevojshme për ruajtjen e vajit lubrifikues, duke kompensuar deformimin elastik dhe zgjerimin termik të transmetimit të ingranazheve pas stresit, si dhe gabimin e prodhimit dhe gabimin e montimit të transmetimit të ingranazheve. Përndryshe, ingranazhet mund të ngecin ose digjen gjatë procesit të përzierjes.


Koha e postimit: Shtator-15-2021